Home > fanmail

Bloemlezing uit de reacties van onze achterban

"Jullie vullen elkaar prachtig aan"

VeldbloemenEen greep citaten uit de mails aan het Utrechts Landschap. Ontroerend en hartverwarmend dat zo veel mensen zo goed onder woorden brengen wat het FMP betekent. We doen geen recht door er kleine bloempjes uit te plukken. Maar de hele wei is onbeschrijflijk groot en rijk. Stel je voor dat we doorgaan… en er ruimte is voor nog meer groei en bloei!

Projecten als het FMP zijn zeer waardevol in deze tijden van ecologische, econonomische en morele crises.[…] Juist een plek waar al veel energie, tijd en geld is geïnvesteerd en er een bijzonder ecologisch en sociaal evenwicht is gecreëerd.

Ik heb ervaren dat in dit huis goedheid, liefde, rechtvaardigheid en eenvoud worden geleerd, geoefend en voorgeleefd.

Stoutenburg is een laagdrempelig platform voor het uitdragen en delen van kennis. Kennis met een pioniersgeest. Kennis die in deze tijd zo hard nodig is.

De manier waarop het milieproject het rentmeesterschap over uw terrein en Gods schepping voeren is niet te vergelijken met welke andere organisatie of bewoner u ook als nieuwe huurder op het oog heeft. Ik zou het vertrek van het project een aderlating vinden…

Een duurzame manier van samenleven, die niet alleen beperkt blijft tot het landgoed, maar die door mensen meegenomen wordt naar hun eigen gezin, buurt, dorp of stad om daar het beleefde verder tot uitdrukking te brengen. .. Stoutenburg is veel groter dan de u bekende elf hectare.

25 jaar van groei, inzicht, wijsheid en toewijding wordt hier belichaamd in een schitterende tuin die een symbool is van Liefde voor Moeder Aarde.

En deze vrijplaats die Stoutenburg is, maakt mensen open: voor elkaar, voor de natuur, voor de rust die geduldig op ze wacht. Deze vrijplaats gun ik iedereen, want zonder deze plaatsen zijn we nergens.

Natuur beheer betekent volgens mij ook ruimte geven aan mensen die met hart en ziel willen omgaan met de natuur en daarin ook anderen weer inspireren en bezielen.

Na zo’n week ben ik volledig opgeladen en probeer waar mogelijk aspecten van het leven in de communiteit mee te nemen in mijn dagelijks leven.

Ik leerde er aarden, werd me bewust van verbondenheid met de natuur, ervaar de kracht en spiritualiteit van de gemeenschap.

In deze tijd waar natuur en milieu nogal eens in het gedrang komen lukt het het FMP om dit met elkaar te verenigen op een prachtige manier.

Naast de mogelijkheid spirituele voeding te halen die uniek is omdat de nabij natuur daarin een directe inspirerende rol speelt, is er ook de mogelijkheid om geestelijk op te laden en te ervaren dat gemeenschap, in verbondenheid met elkaar en de natuur,  je leven kan verrijken.

Wat heb ik een zin om mijn kind dit mee te geven, deze prachtige manier van leven! … dat hij leert over zaaien, verzorgen, inmaken. Dat is toch het mooiste wat er is.

Verdieping, verstilling en spiritualiteit in samenhang met de natuur zullen steeds belangrijker worden omdat de mens in dit digitale tijdperk zich vaker verliest dan vroeger.
 
Als u dan een week meegedaan hebt, dan pas gaat u een beetje begrijpen hoe weldadig deze manier van leven is voor de mens, voor de aarde en uiteindelijk voor de vrede.

Het kan niet anders of je gaat als een fris gewassen en in de wind gedroogd mens weer huiswaarts.

Het heeft diepe indruik op me gemaakt: respect, mensen, dankbaarheid, verantwoordelijkheid, zorg, eenheid, delen, verantwoord rentmeesterschap, liefde.

En dan al die terugkerende woorden: inspiratie, stilte, duurzaamheid, welkom, betaalbaar, liefde, harmonie, vreugde, rust, verbondenheid, acceptatie, open, bijzonder, zorg, ludiek, uniek, creatief,
baken, oase, waardevol…
En die helpende meedenkers: over arbitrage, rijke meefinanciers, subsidies, crowdfunding, sociaal kapitaal…
Dankjulliewel!

Marjan Bosch

juli 2015

Reageren?
Wil je reageren op dit artikel stuur dan een bericht aan post@stoutenburg.nl.

Terug       Top

11-07-2015