Home > Algemene Informatie

Algemene informatie

Adres: Stoutenburgerlaan 5
            3835 PB Stoutenburg
Telefoon: 033 4945500
Email: post@stoutenburg.nl

Op deze pagina leest u in een paar korte paragrafen meer over de achtergronden en de scheppingsvriendelijke spiritualiteit van het Franciscaans Milieuproject. Het geeft in kort bestek informatie over de gekozen leefvorm, de communiteit, en hoe men daar in het dagelijkse leven vorm geeft aan een scheppingsvriendelijke manier van leven.
Tenslotte iets over hoe de organisatie in elkaar steekt.
Meer over de geschiedenis van het project vindt u in ons >> archief

Achtergrond: de relatie tussen mens en natuur

Sinds 1 januari 1991 is op het landgoed Stoutenburg de Stichting Franciscaans Milieuproject actief. Dit project heeft als doel om de relatie tussen mens en natuur te verbeteren. Achterliggende gedachte is dat deze relatie ernstig verstoord is geraakt en daardoor veel problemen oplevert zowel voor de mens als voor de natuurlijke leefomgeving. Op het landgoed van elf hectare wil de Stichting mensen kansen bieden hun relatie met de natuur en het milieu te herstellen.

Top

Illustratie: filmpje over Betrokkenheid (2014)

Dit is de trailer (anderhalve minuut) van het filmpje dat de Franciscaanse Beweging in Stoutenburg maakte over het thema Betrokkenheid. Het filmpje zelf duurt bijna zes minuten en staat op de pagina spiritualiteit.

Onderaan deze pagina staat een filmpje van dertien minuten over een dagje Franciscaans Milieuproject uit 2005. Met overigens veel nadruk op rust en ritme.

Top

Uitgangspunt: scheppingsvriendelijke spiritualiteit Uitgangspunt van het project is dat onze omgang met de natuur en het milieu zich radicaal kan vernieuwen, wanneer het gebeurt vanuit een religieuze optiek; vanuit het ervaren van de wezenlijke verbondenheid van al het geschapene, met elkaar en met de Schepper. De spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi is voor ons hierbij een belangrijke bron van inspiratie.
>> meer spiritualiteit.
>> meer natuurverbondenheid.

Top

Vormgeving: een religieuze woonwerkgemeenschap

Het hoofdgebouw, het "Kasteel" in de volksmond, wordt bewoond door de communiteit, een oecumenisch samengestelde woonwerkgemeenschap. Het dagelijks leven van de communiteit speelt zich af in een religieus dagritme. Daarin is naast tijd voor werk, ook tijd voor rust en inkeer en voor gemeenschappelijke activiteiten. Het is de communiteit die voor een belangrijk deel de doelstelling van het project vorm geeft. Zij ontwikkelt het landgoed tot een plaats waar de zorg voor natuur en milieu wordt voorgeleefd, gemediteerd en gevierd', zoals dat in de doelstelling staat geformuleerd.
De gemeenschap bestaat uit mannen, vrouwen en kinderen. De kerngroep wordt gevormd door een aantal volwassenen. De communiteit kent ook mensen die voor langere tijd meeleven zonder lid te worden.
>> meer communiteit

Top

Uitvoering: voorleven en ervaringen delen

De communiteit voert een milieuvriendelijk huishouden en kweekt groente en fruit in de ecologische moestuin Verder biedt ze een ervaringsplek aan mensen die kortere tijd willen meeleven. Per jaar leven zo'n honderd vrijwilligers voor kortere of langere tijd mee met de gemeenschap.
Tenslotte organiseert de communiteit activiteiten en cursussen die zich bewegen rond de thematiek milieu en spiritualiteit. Twee keer per jaar verschijnt hiervan het programma.
>> meer programma

Top

Bestuurlijke vormgeving: een Stichting

De Stichting Franciscaans Milieuproject zorgt voor de inhoudelijke en materiële voorwaarden van het project. Verder zorgt ze voor reflectie op de ervaringen van de communiteit en haar vrijwilligers door middel van studiedagen en publicaties. Voor dit werk is de Stichting afhankelijk van giften en donaties.
Om de huur van het landgoed op te kunnen brengen wordt een deel van het Kasteel door de Stichting Stoutenburg geëxploiteerd als een kleinschalig en milieuvriendelijk conferentieoord.
>> meer conferentieoord

Top

Ondersteuning: uw inzet en financiële steun

Wie ons wil helpen is van harte welkom. Het project drijft voor een belangrijk deel op de inzet van vrijwilligers en belangstellenden. Het Franciscaans Milieuproject wordt niet gesubsidieerd. Mensen die ons in financieel opzicht willen steunen, kunnen dat doen door donateur te worden of een gift over te maken op giro 7661227 van de stichting Franciscaans Milieuproject te Stoutenburg. We zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is dus fiscaal aftrekbaar.
IBAN: NL47 TRIO 0197 8504 80: BIC: TRIONL2U
Donateurs en andere belangstellenden krijgen twee maal per jaar het informatieblad, de Koetsier.

>> meer over uw steun

Top

"Rijk leven", film over een dag Stoutenburg (2017)

Tijdens een tuinweek ontvangt de gemeenschap een groep vrijwilligers voor werk in de tuin. Bewoners vertellen op welke manier zij hun inspiratie vorm geven op deze plek.

De film werd gemaakt door Ferdinand Borger in opdracht van de Stoutenburg Academie met het oog op een studiedag over 'Blue Zones', regio's in de wereld waar mensen gezonder, gelukkiger en ouder worden. De film duurt 25 minuten. Neem er de tijd voor en laat je meenemen in het ritme van de communiteit van het Franciscaans Milieuproject.

>> Bekijk de film op YouTube.


Top

Filmpje over het Franciscaans Milieuproject (2005)

Bel: 033-4945500
Mail: post@stoutenburg.nl
of schrijf: Stoutenburgerlaan 5,
3835 PB Stoutenburg.Terug

juni 2017
Vignet.
Het vignet van het project: de franciscaanse Tau met een zon(nebloem).
Franciscus.
Franciscus, inspirator en naamgever van het project

De communiteit, met de kinderen en twee vluchtelingen, najaar 2006.
"Aan de slag" tijdens een tuinweek.
Een ontspannen scene in de moestuin tijdens een tuinweek.
Napraten na een lezing over duurzaamheid.
Napraten na een studiedag.

De blauwe regen contrasteert mooi met de rode deuren van de werkplaats.

Werelddierendag, met schoolkinderen, in Stoutenburg.

De ochtendzon belicht de ochtendmeditatie tijdens een Stoutenburg-conferentie.