> Publicaties

Overzicht Publicaties

Bijgewerkt 6 juni 2017

Door middel van studiedagen, lezingen en andere meer inhoudelijke activiteiten betrekken we een groter publiek bij de kernwaarden van ons project. De meeste van die activiteiten krijgen een weerslag in een publicatie in de Koetsier en op het web, maar vaak ook in een brochure.
Op deze pagina een overzicht.

Via het menu links kunt u meteen naar de desbetreffende afdeling gaan
.
Maar u kunt natuurlijk ook gewoon lekker scrollen door de publicaties of met de zoekfunctie werken. Veel plezier en ik hoop dat u vindt wat u zoekt.

Algemene Publicaties

 1. Informatieblad "De Koetsier"
 2. Bundel Uit liefde voor uw liefde (2017)
 3. Bundel Steeds weer zoeken mijn ogen naar U (2017)
 4. Jubileumboek 25 jaar Stoutenburg - leven in verbondenheid (2016)
 5. Paperback Aarde, mijn aarde, derde druk. UITVERKOCHT
 6. Hét boekje over de drie peilers van het project: Gemeenschap, Spiritualiteit en Natuur. UIT
 7. Over liefde, twaalf gesprekken met br. Franciscus (winter 2008) UITVERKOCHT
 8. De spiritualiteit van Stoutenburg UIT
 9. Het leven in de communiteit UIT
 10. Het Stoutenburgbrevier UIT
 11. Liefde voor zuster aarde
 12. Informatiefolder

De Koetsier van Stoutenburg

Het is goed rusten in een kruiwagen.Het informatieblad van het project. Verschijnt twee keer per jaar. Met levendige verslagen over van alles wat er in de communiteit en het project gebeurt. Met o.a. de Kroniek over het communiteitsleven, impressies van tuinweek, interviews, kijkjes in de keuken van het milieuproject.


Plus het programma voor het komende halfjaar. Voor een klein bedragje te krijg en proefnummers gratis. Trefwoord "Koetsier". Bestellen?

Top

Uit liefde voor Uw liefde (2017)

Een nieuwe (2017) bundeling van een franciscaanse verhalen en gedachten door Guy Dilweg. Opnieuw raakt broeder Leo in gesprek met Franciscus over diens hartstocht en inspiratie. Aangevuld met franciscaanse gedachten en het navertellen van beroemde franciscaanse verhalen.
Te bestellen door vier euro plus 2,50 verzendkosten over te maken op banknummer NL47 TRIO 0197 8504 80 tnv Franc. Milieuproject. Vermeld adres en het gewenste boekje (trefwoord: Uit Liefde). A5, 48 pagina's geillustreerd.

>> Omslag en flapteksten (pdf-je)

N.B. wie beide boekjes van Guy wil bestellen doet dat door € 12,- over te maken o.v.v. Beide Boekjes

Top

Steeds weer zoeken mijn ogen naar U (2017)

De beroemde franciscaanse geleerde Bonaventura zei dat je iets niet gezien hebt, zolang je er God niet in gezien hebt. In deze Meditaties en Mijmeringen probeert Guy Dilweg dat mysterie aan te raken in teksten die hij schreef voor de dagelijkse bezinning in het Franciscaans Milieuproject.
Te bestellen door vier euro plus 2,50 verzendkosten over te maken op banknummer NL47 TRIO 0197 8504 80 tnv Franc. Milieuproject. Vermeld adres en het gewenste boekje (trefwoord: Steeds weer). A5, 60 pagina's; geillustreerd.

>> Omslag en flapteksten (pdf-je)

N.B. wie beide boekjes van Guy wil bestellen doet dat door € 12,- over te maken o.v.v. Beide Boekjes

Top

Stoutenburg, leven in verbondenheid 2016

25 jaar StoutenburgLisette van der Wel schreef een boek over de ontwikkelingen in het project. Zij is wetenschapper op het raakvlak van antropologie, duurzaamheid en religie en verdiepte zich een jaar lang in het Franciscaans Milieuproject. Wat is de geheime formule van deze communiteit die onafhankelijk van de tijdgeest het ‘milieu’ al zo lang centraal stelt?
Ze kreeg sympathie voor dit geheel, werd geraakt, geïnspireerd door Franciscus van Assisi, de mensen, de manier van leven. Het leverde een geëngageerd boek op over rust en verbondenheid, over gemeenschap en gastvrijheid, actualiteit en traditie.

>> meer

Top

Aarde, mijn aarde!

Aarde, mijn aardeEen prachtig uitgegeven paperback met teksten en meditaties over de aarde, als openbaring van het mysterie van de liefde van God.

De ondertitel luidt dan ook: "Teksten om van de aarde te gaan houden". Het boekje biedt inspirerende teksten uit verschillende tradities.
Lezers waren zo enthousiast dat we er een nieuwe officiele uitgave van gemaakt hebben.

UITVERKOCHT. Probeer de mede-uitgever Franciscaanse Beweging.

Top

Gemeenschap, spiritualiteit & natuur

Bij het koperen jubileum in 2003 maakten we de balans op in een kleurrijk boekje van veertig pagina's. Onderwerpen onder meer: de geschiedenis het Franciscaans Milieuproject. Hoe is het begonnen? Wat zijn kernmomenten geweest in de voorbije periode? Wat heeft het opgeleverd? Wat waren de voetangels en klemmen? Waar zitten de groeikansen? UITVERKOCHT.

 

Over liefde

Voorkant van het boekje Over Liefde.Liefde. Dat was het jaarthema van de communiteit in 2008. Het bracht huisgenoot Guy Dilweg ertoe om daar stukjes over te schrijven in de vorm van gesprekken van Franciscus met broeder Leo. Twaalf kanten van de liefde komen aan bod, geïnspireerd door de spiritualiteit van Franciscus en andere inspiratiebronnen in het Franciscaans Milieuproject.
Guy maakte er een stel zen-achtige pentekeningen bij. Samen met de Franciscaanse Beweging werd het een fraai uitgegeven boekje, dat inmiddels a drie keer is herdrukt. Kleuromslag, 72 pagina's formaat 16x16.Prijs € 7,- inclusief porto. 4e Druk 2013.

>> Lees een bespreking
>> Meer informatie
>> Bestellen?

De spiritualiteit van Stoutenburg (Najaar 2004)

"Maak ons uw aarde". Zo heet de brochure van 26 pagina's over de spiritualiteit van het Franciscaans Milieproject. Het biedt een verslag van de speurtocht van de communtieit naar een eigentijdse en geaarde spiritualiteit.. Het kernwoord is verbondenheid. Uiteengelegd naar verbondenheid met je zelf, de ander, de schepping en God. En dat alles met een franciscaanse kleur. UITVERKOCHT.
De brochure is nog wel te downloaden als pdf-bestand. (1,3 Mb)

Top

"Leven in verbondenheid", de communiteit van het Franciscaans Milieuproject

Een boekje over de communiteit. Dit is de spirituele leef- en werkgemeenschap die het feitelijke leven in Stoutenburg draagt. Middels een fictieve rondleiding door het huis, de tuin en het bos leert u alle aspecten van het communiteitsleven kennen. Het telt 36 pagina's en laat in woord en beeld (veel plaatjes!) de lezer kennismaken met het reilen en zeilen van de communiteit. UITVERKOCHT
Het boekje is wel te downloaden als pdf-bestand (4,5 Mb).

Top

Het Stoutenburgbrevier

Een publicatie met meer dan zestig teksten rond de centrale thema's van het Franciscaans Milieuproject: Gemeenschap, Spiritualiteit en Natuur. De teksten worden gebruikt in de dagelijkse meditaties van de communiteit. De keuze geeft aan hoe breed de communiteit zich in haar leven en werken laat inspireren.
50 Pagina's, UITVERKOCHT.
Het Stoutenburgbrevier is wel te downloaden als pdf-bestand (1,2 Mb).

"Liefde voor zuster aarde", zeven jaar franciscaans milieuproject

Werken in de tuin.Onder deze titel verscheen in 1998 een uitvoerige brochure over het Franciscaans Milieuproject. De schrijver, Christa Nieuwboer uit Leiden, dook in de geschiedenis van het project, interviewde personen, las in het gastenboek en stelde een boekje samen waarin heel wat over het Franciscaans Milieuproject uit de doeken wordt gedaan: de mensen, de mogelijkheden, de moeilijkheden. Kortom, een kijkje achter de schermen bij mensen die hun relatie met de natuur willen verbeteren.
Het boekje telt 64 pagina's (A5) en is rijk geïllustreerd. Nu heel voordelig te verkrijgen. Euro 3,00, inclusief porto. Trefwoord: "Zuster aarde". Bestellen?Algemene informatie folder

Geeft algemene informatie over project, communiteit en het milieuvriendelijk en kleinschalige conferentieoord. GRATIS. Trefwoord: "folder". N.B. De informatie staat ook - en meer uitgebreid - op deze website. U kunt de folder bestellen via e-mail.

Top

Stoutenburglezingen

Sinds 1998 organiseert het bestuur van het Franciscaans Milieuproject de Stoutenburglezing. Een bekende Nederlander wordt gevraagd vanuit zijn eigen discipline te reflecteren op de inhoudelijke kanten van het project.

De meeste recente lezing staat bovenaan.

2016: We doen het zelf

door Paul Hendriksen

Paul HendriksenDe 19e Stoutenburglezing, getiteld: We doen het zelf. Naar een alledaags besef van verbondenheid. Een persoonlijke speurtocht naar de vraag hoe mensen weer in contact kunnen komen met hun diepste wensdromen om de wereld beter te maken, en daaruit moed en kracht vinden om die te realiseren. In zijn lezing en de discussie daarna geeft Paul veel voorbeelden dat dat kan, vanuit zijn eigen leven en werk. Hij is initiator van de Transitiebeweging in Nederland, ontwikkelde het project Aardehuizen in Olst, en zette talloze duurzaamheidsprojecten op. Een verhaal dat je inspireert om je ‘rose’ dromen tot ‘groene’ werkelijkheid te maken!

Deze lezing is nu beschikbaar als boekje ( > bestellen) en op de website >

>> Naar de lezing (pdf 6 Mb)

2015: Franciscus en de Wolf

door Jan Boersema

Jan BoersemaOver Middeleeuwse heiligen, vooruitgangsgeloof en de Nieuwe Wildernis. Vandaag de dag klinkt in de westerse wereld de roep om ‘rewilding’. Zelfs in ons man-made Nederland krijgt de Nieuwe Wildernis gunstig onthaal. Ecologisch gezien lijkt dat zinvol, want het verdwijnen van top-predatoren zoals wolf en beer heeft een verarming van de biodiversiteit veroorzaakt die doorwerkt in het hele ecosysteem.

 

>> naar de infopagina

2014: De Transitiekracht van Kleine Gemeenschappen

door Martine Vonk

Martine Vonk De transitiekracht van kleine gemeenschappen zit in hun commitment, hun doorzettignsvermogen en de diepgaande verandering, gedragen door een pesoonlijke transformatie. In haar Stoutenburglezing geeft Martine Vonk veel voorbeelden van het veranderende vermogen van kleine initiatieven. Zij gaat daarbij ook uitvoerig in op de sterke punten van het model Stoutenburg met haar schat aan ervaring. Een levendige discussie met de toehoorders besluit het boekje dat van deze lezing is gemaakt.

>> naar de tekst.

2013 Deelgenoten: over de wereld, vrouwen en ons milieu

door Irene Dankelman

Irene Dankelman Hoe moeten we ons ’n veerkrachtige, crisisbestendige samenleving voorstellen?Welke rol spelen de man-vrouw verhoudingen daarbij. Kan het voorbeeld van Stoutenburg daarbij behulpzaam zijn? Hoe kunnen de drie waarden van het Milieuproject - Gemeenschap, Spiritualiteit en Milieu, -daarin doorwerken?

Dat waren de vragen waar Irene op in ging.

>> Naar de tekst van de lezing

 

2012Transitie, Veerkracht en Spiritualiteit

door Rudy Dhont, Leuven

Rudy DhontDe lezing begint met een korte situatieschets: de noodzaak voor een transitie, maar meteen ook de vraag naar de richting voor die transitie. Vervolgens: wat zijn transition towns en hoe proberen zij een antwoord te bieden op wat ons overkomt? Uitgebreide aandacht daarbij verdient het veerkrachtdenken, en de vraag of wij over veerkracht niet een paar levensbelangrijke lessen te leren hebben. En wat is de – natuurlijke – plaats van spiritualiteit in dat alles? Want, misschien wringt daar wel precies de schoen...

> Naar de tekst van de lezing
> Bestel het verslagboekje

Top

2011 Geloven in de aarde,
naar een spiritualiteit van Vreugde en Verbondenheid

door Guy Dilweg, Franciscaans Milieuproject

Guy Dilweg, Stoutenburg 2012
Geloven in de aarde. Dat was de titel van de Stoutenburglezing in 2011.  Guy Dilweg, een van de initiatiefnemers van het Franciscaans Milieuproject,  geeft een schets van de spiritualiteit als van een vreugdevolle en alternatieve wijze van bestaan. 
Alternatief omdat het niet de mens, maar de Schepper (of meer neutraal: het Leven) in het centrum stelt. Vervolgens dat het niet uitgaat van de duale natuur van de mens en zijn verhouding tot de schepping, maar van die van eenheid: het Heilige is geïncarneerd in het profane. Ten derde corrigeert de geleefde spiritualiteit van Stoutenburg het rationele met het lichamelijke; aarde zijn we en tot aarde zullen we wederkeren.
Tenslotte legt ze de nadruk op de verbondenheid van ieder mens met ieder levend wezen, ja zelfs met de elementen: één grote familie, zoals door Franciscus van Assisi bezongen in zijn Loflied van de Schepselen.

>> Naar de tekst van de lezing
>> Download als pdf-bestand (72 kB)
>> Bestel het mooi uitgegeven verslag

Top

2010 Franciscus en de Supermarkt

door Kris van Koppen, universiteit Wageningen

Ik houd me bezig met vragen zoals: waarom is onze maatschappij zo bedreigend voor natuur? Waarom blijft de natuur mensen toch altijd weer aanspreken en fascineren? Hoe leren wij, als kind en volwassene over natuur? Hoe geven we gestalte aan een duurzamer samenleving?
Ddaarnaast probeer ik ietste zeggen over zingeving. Waarom beschermen we natuur? Wat is een duurzame samenleving? En waarom zouden we daarnaar streven? Dat zijn vragen die veel verder gaan dan wetenschap en die een belangrijke plek innemen in Stoutenburg en in het persoonlijke leven van ons allen hier.

>> Naar de tekst van de lezing

Top

2009 De vier elementen en de kabbala

Magda van der EndeTwaalfde Stoutenburglezing door Magda van der Ende

Wij hebben de vier elementen niet alleen om ons heen, maar wij bestaan er zelf ook uit. Dat besef heeft grote invloed op hoe we onszelf en de natuur waarnemen. Magda haal daarbij inspiratie uit de wijsheid zoals die is opgeslagen in de kabbala.


> Naar de tekst van de lezing.
> Bestel de brochure met het geillustreerde verslag.

 

Terug       Top

2008 Bij de eenvoud van jezelf blijven

Thomas van Slobbe

door Thomas van Slobbe van de Stichting wAarde

In zijn lezing vroeg Thomas zich af hoe je de kracht en de pracht van de eenvoud overeind houd in je leven. Een knellende vraag in een samenleving die van grote woorden aan elkaar hangt.
>> Lees meer
>> Bestel het uitgebreide verslag
>> Download de publicatie (pdf - 8 Mb)


Terug       Top

2007 Wij zijn allen deel van het ene Ecosysteem

door Marianne Thieme van de Partij voor de dieren.

Alle levensvormen tezamen maken deel uit van het wereldwijde ecosysteem, dat zich in een natuurlijk, dynamisch evenwicht bevindt. Het leven op aarde is hierdoor niet een vredig paradijs, maar een permanente strijd die bij alle betrokkenen leed veroorzaakt, tot aan de dood toe.

>> Lees meer

Top

2006 Van wie is de natuur?
De natuur is zowel het andere als het eigene.

Matthijs Schouten

door Matthijs Schouten, hoogleraard ecologie van het natuurherstel in Wageningen.

'Dames en Heren, ik maak me grote zorgen. De natuur in Nederland is niet meer ook het andere, maar het eigene geworden. Consumptieproduct, Wehkampcatalogusnatuur. Ik overdrijf, maar die kant gaat het op. Wat kunnen we daar aan doen?'
>> Lees meer
>> Bestel verslag


Top

2005 Leven met de natuur -
Natuurwaarden, natuurbeleving en religie

Kees Both

door Kees Both, Pedagoog sterk betrokken bij de ontwikkeling van natuurwaarden bij de jeugd.

Wij mensen zijn aarde-mensen, we maken deel uit van de natuur, zijn daarvan volstrekt afhankelijk. We zijn zelfs erfelijk zo geprogrammeerd dat de natuur ons niet onverschillig laat ('biophilia'). Deze feitelijke gebondenheid aan de aarde kan zich ontwikkelen tot een sterk besef van verbondenheid door vormen van natuurbeleving.
>> Lees meer.
>> Download de lezing als pdf-bestand (linksklikken en kies opslaan als).

Top

2004 "Kwetsbaarheid en Natuurervaring"

Angela Roothaan.

Door Angela Roothaan, Universitair docent ethiek / wijsbegeerte en spiritualiteit aan de VU.

In onze tijd wordt veel gesproken over 'milieu' en 'natuur' als zaken die wij moeten beschermen. Maar wat betekenen deze begrippen eigenlijk? En welke ervaringen gaan er achter schuil? Dat zijn de vragen waarop Angela Roothaan doordenkt. Ze komt tot de conclusie dat een spirituele verhouding tot natuur "een verhouding is van een individu dat zich in de ontwikkeling die het doormaakt in relatie tot zijn/haar omgeving en zich bewust wordt van de wederzijdse afhankelijkheid van mensen en andere natuurlijke wezens". En dat zich gemotiveerd weet om zich daarin op het beleven en het bevorderen van leven te richten.

Tekst inzien
Tekst downloaden.(ZIP 62kB)
Tekst bestellen (trefwoord: Roothaan)

Top

2003 "Oefenen in duurzaamheid"

Herman Wijffels.

Zesde Stoutenburglezing door Herman Wijffels

Herman Wijffels is een helder spreker. Zij hele leven is hij bezig met de grotere maatschappelijke ontwikkelingen en dat vanuit een duidelijk christelijke betrokkenheid. In zijn "Stoutenburglezing" schetste hij de ontwikkeling van het nieuwe concept "duuurzaamheid" als correctie op de verspillingseconomie. Hij wijst ook ontwikkelingen aan die hoopvol stemmen in Nederland in de wereld ťn in Stoutenburg.

Tekst inzien
Tekst downloaden.(ZIP 134kB)
Tekst bestellen (trefwoord: Wijffels)

Top

2002 "Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd"

Milieuspiritualiteit en Franciscus door Koos Leemker

Een lezing over de bijdrage van de franciscaanse spiritualiteit aan de oplossing van de hedendaagse milieucrisis , op basis van zijn proefschrift. Mensbeeld, natuurbeeld, Godsbeeld, Milieucrisis en de actualiteit, Franciscus van Assisi en de franciscaanse milieu-spiritualiteit. Dat zijn de ingrediŽnten van deze studie.

Het onderzoek valt in drie fasen uiteen met elk een eigen vraagstelling:
Deel I: Mensbeeld en milieucrisis;
Deel II: Het mensbeeld van Franciscus van Assisi
Deel III: Franciscaanse milieuspiritualiteit
In hoeverre en op welke wijze kan het franciscaanse mensbeeld en de spiritualiteit die daaruit voortvloeit, een bijdrage leveren aan de oplossing van de hedendaagse milieucrisis? Deze fase legt dus een verbinding tussen de eerste en de tweede fase van het onderzoek. Is de eerste fase vooral diagnostisch, de tweede fase sterk gericht op bronnenstudie, de derde fase raakt de actualiteit en is sterk toekomstgericht. Er worden ideeŽn aangedragen voor een andere mentaliteit, een vernieuwde geest tot behoud van Moeder Aarde, ook voor de komende generaties.

Tekst inzien
Tekst downloaden.(ZIP 134kB)
Tekst bestellen (trefwoord: Leemker)

Top

2001 Sociaal leren voor duurzaamheid in de risico-maatschappij

Vierde Stoutenburglezing door Danny Wildemeersch

Er wordt gewerkt aan een 'duurzame samenleving' - die gekenmerkt wordt door een op lange termijn 'houdbare' relatie met de natuur - met het oog op het welzijn van toekomstige generaties en de aarde als geheel. Maar hoe is dat mogelijk: leren voor zo'n duurzame samenleving in risicomaatschappij, zo vol onzekerheden? En welke rollen kunnen levensbeschouwing, c.q. religie daarbij spelen? Het gaat om leerprocessen van ons allen, van individuen en groepen - een leerproces voor een 'goed leven'. Wat kan de rol daarbij zijn van een project als het Franciscaans Milieuproject Stoutenburg? 'Zingeving' is volgens Danny Wildermeersch een onontbeerlijk facet in dit soort leerprocessen.

Tekst inzien.
Tekst downloaden. (ZIP 9,43 kB)

Top

2000 Beweging en Verlangen

Derde Stoutenburg-lezing door Ria Beckers (†)

Op zondag 1 oktober werd Ria Beckers tijdens de derde Stoutenburg-lezing geÔnterviewd door Kees Both. Zij werd ondervraagd op het thema "Beweging en Verlangen", haar motivatie voor haar inzet voor Natuur en Milieu en op de betekenis van het Franciscaans Milieuproject voor de samenleving.

Ria Beckers is voorzitter van de Stichting Natuur en Milieu en maakt zich onder meer sterk voor de promotie van biologische land- en tuinbouw. Zij heeft lange staat van dienst in de geŽngageerde politiek, onder meer als fractievoorzitter van de PPR en later in de fractie van Groen Links in de Tweede kamer. Zij overleed in 2006.
Tekst inzien.
Tekst downloaden (ZIP 14 kB)
Extra: Een kort verslag uit de Leusder Krant is op deze site te lezen

Top

1999 Vrijheid, gebondenheid, verbondenheid
Over de wortels van het milieuprobleem en het "goede leven"

De tweede Stoutenburg-lezing door Koo van der Wal.

Het milieuprobleem wordt veel te technisch aangepakt, vindt milieufilosoof Koo van der Wal. Het probleem ligt veel meer in onze cultuur en levensstijl. Daarin speelt het begripvrijheid een belangrijke rol. Maar het is een negatieve vrijheid; niet gebonden zijn, niet verbonden zijn. Daar tegenover staat de andere visie, zoals die in Stoutenburg ontwikkeld en beleefd wordt. De dialogische visie. Die beweert dat mens-zijn wezenlijk zijn-in-verbondenheid-met anderen is, met het andere en met de natuur.

Tekst inzien
Tekst downloaden

Top

1998 Franciscaanse waarden en de hedendaagse cultuur

De 1e Stoutenburg-lezing door Hans Achterhuis.

De veelgeciteerde lezing van milieufilosoof Hans Achterhuis. Hij situeert in deze lezing Stoutenburg binnen het geheel van de historische utopieŽn. Het milieuproject zag hij als een verademing. Een manier van leven die niets van een utopie heeft maar een heel eigen plaats inneemt in de snelle moderne samenleving. Niet als dť manier van leven voor iedereen, maar als een gedenkwaardig alternatief, waarin stilgestaan wordt bij waarden die voor de hele samenleving van belang zijn. Het verslag bevat 26 pagina's inclusief aantekeningen uit het nagesprek.

Tekst inzien.
Tekst downloaden.
Tekst bestellen. Trefwoord: "Achterhuis".

Top

Studiedagen

In het voorjaar organiseerde het bestuur vaak een studiedag. In 2006 is dat initiatief overgenomen door Stoutenburg Academie. Sinds dat jaar wordt er, ook in het voorjaar, een Stoutenburg-tweedaagse gehouden, met nadruk op studie én beleving, ingepast in het model van de communiteit.

De meest recente staat bovenaan.

 

Inspiratiedag Laudato si'

paus Franciscus5 Maart 2016 hield de Stoutenburg Academie een Inspiratiedag over de groene encycliek van paus Franciscus 'Laudato si'". Na een presentatie van de encycliek door Guy Dilweg gingen de deelnemers aan de slag met verschillende werkvormen om de problematiek bewust te worden en zicht te krijgen op de diepere waarden achter ons handelen. Een en ander liep uit op het maken van goede voornemens voor de praktijk van alledag. Want: 'De aarde rekent op ons, mensen van goede wil."

Een rijk geillustreerde impressie is te bestellen door € 4,- over te maken op bankrekening
NL47 TRIO 0197 8504 80 van het Franciscaans Milieuproject. Vermeld erbij "Inspiratiedag 2016" en uw adresgegevens!

>> Naar de presentatie van Laudato si'

2013 Pedagogiek van de hoop

Kees BothOp 29 november 2013 nam Kees Both afscheid als lid van de Stoutenburg Academie met een symposium over De klimaatcrisis en de pedagogiek van de
hoop. Degenen die Kees kennen weten dat dit thema Kees op het lijf geschreven
is. Pedagogiek, natuur, milieu, religie en spiritualiteit: allemaal terreinen waar
Kees veel van weet en waarvan hij in vuur en vlam kan geraken. Allemaal komen
ze in dit thema samen. De door Kees geformuleerde stellingen geven de
kaders aan waarbinnen de sprekers zich konden bewegen. U kunt het allemaal
lezen in dit boekje, inclusief de boeiende discussie waaraan de ongeveer vijftig
- zeer bij het onderwerp betrokken - genodigden deelnamen.

>> naar het pdf bestand

Top

2008 Heilig Voedsel

Waarom heilig? Binnen de werkgroep was enige discussie over dat woordje heilig, maar allengs overtuigden we elkaar dat voedsel ten diepste heilig is of zou moeten zijn en uitnodigt tot respect voor of, om in de terminologie te blijven, tot heiliging. Hoe? Daar zou het nu juist over gaan.

>> Verslag van de lezing
>> Download de brochure

2007 Stilte

Over de rol en betekenis van stilte in de natuur en in je leven. Dat was de titel van de tweedaagse die het studiesecretariaat eind maart organiseerde. Een vraagteken; heb je er zin in? En een uitroepteken om de zin en betekenis van stilte te benadrukken. Een film, een inleiding en veel doe-shops. En natuurlijk: lekker eten.

>> Meer

Top

2006 In Vuur en Vlam

Onder het motto "In Vuu en Vlam" hebben we verkennd wat ons nou ten diepste drijft bij de inzet voor het leven en de wereld. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door een werkgroep die binnen het Franciscaans Milieuproject een soort studiesecretariaat gaat opzetten. Dit secretariaat wil aanzetten geven tot verdieping van de "Stoutenburgse"spiritualiteit én praktijk. Met onder meer een inleiding en een reflectie door Hein Stufkens.

Bekijk de fotopagina.
Lees de motivaties van de deelnemers.

Top

2002 In dialoog met de natuur

Kennismaken met het waarnemen en interpreteren van uitstraling en levensenergie in de natuur. Door Hans Andeweg.

Alles wat leeft heeft een uitstraling. Dit geldt ook voor de uitstraling van een bodem, boom, een heel bos. Bij de mens noemen we deze uitstraling, de aura. De grootte van de uitstraling is een maat voor gezondheid en vitaliteit. De uitstraling is een gevolg van de hoeveelheid levensenergie in een organisme.
De tekst van de lezing inzien.

Top

2001 Danken, dienen en dragen

Theo Zweerman ofm (†) over kernwaarden van de franciscaanse spiritualiteit

Theo Zweerman, in het vuur van zijn betoog. Danken, dienen en dragen. Deze drie basiswoorden gebruikte Theo Zweerman tijdens de studiedag van 23 november 2001 in Stoutenburg om de basiswaarden van de Franciscaanse lekenspiritualiteit mee aan te duiden. Zweerman is een van de grote autoriteiten op het gebied van de spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi. Deze lezing hield hij op verzoek van de communiteit van het Franciscaans Milieuproject. De kernvraag was: hoe ziet een hedendaagse franciscaanse lekenspiritualiteit eruit?

Tekst inzien
Tekst Downloaden.(8kB)

Top

2000 Verslag studiedag "Het heiligen van de natuur"

Met medewerking van Paul van Dijk (†).

Wat zijn we aan het doen met onze aarde? Volgens Paul van Dijk is de ecologische crisis een echte crisis die ons dwingt om na te denken over een aantal belangrijke uitgangspunten: - het technologische beheersingsideaal; - de (kapitalistische) welvaartsdroom en - het vooruitgangsgeloof.
De tekst van de doordachte en inspirerende voordracht is helaas niet in druk verschenen.
U kunt hem op onze site inzien en downloaden (35 KB).
Paul van Dijk is in de zomer van 2000 door een ongeluk overleden.

Top

1999 Verslag Studiedag "Stilstaan bij de tijd"

met o.a. Raf Jansen en Bernard Rootmensen.

De tekst van het verslag van deze studiedag in het voorjaar van 1999 is niet in druk verschenen. U kunt de bijdragen van Raf Jansen (foto) en Bernard Rootmensen plus de overige onderdelen van deze studiedag wel inzien en/of downloaden op deze site. (ZIP 20 KB). 

Terug       Top

Neem contact op.

Laatst bijgewerkt 23 mei 2017

itverkocht