Home r > Nieuw huurcontract 2015

Bericht aan de pers, 6 oktober 2016

Milieuklooster Stoutenburg bedreigd

Na uitspraak rechter dat klooster bedrijfsruimte isVrouwe Justitia

Stoutenburg, donderdag 6 oktober 2016. Vandaag is de uitspraak ontvangen van de rechter in de zaak van het Franciscaans Milieuproject tegen het Utrechts Landschap. Het ging daarbij over de vraag of het gebouw, ‘kasteel’ Stoutenburg dat van het Utrechts Landschap wordt gehuurd, woonruimte is of bedrijfsruimte. De rechter concludeert tot bedrijfsruimte omdat de communiteit de ruimtes van het kasteel mede gebruikt voor zowel commerciële (verhuur) als ideële activiteiten. Tot de laatste worden onder meer de retraiteweken en kookworkshops gerekend waarvoor deelnemers een vergoeding betalen.

Het Utrechts Landschap heeft vorig jaar per 1 januari 2016 de huur heeft opgezegd en ontruiming van het pand geëist. Dit werd voor de kantonrechter aangevochten. De rechter heeft in haar uitspraak de periode voor ontruiming verlengd tot 1 januari 2017.

Gesprekken vastgelopen

Het Franciscaans Milieuproject heeft vanaf 2013 regelmatig gesprekken gevoerd met de eigenaar over de voortzetting van de huur na 2015. De eisen die de eigenaar op tafel legde waren voor het project te zwaar. Zo werd er bijna een verdubbeling van de huur gevraagd en bleef het groot onderhoud van de installaties in het gebouw voor rekening van de huurder. Naar de mening van het Milieuproject zou dat een te grote financiële belasting vormen, waardoor de eigen taak en activiteiten van de Stichting in het gedrang zouden komen.

Het Franciscaans Milieuproject huurt vanaf 1991 het ‘kasteel’ Stoutenburg. Het project geeft huisvesting aan een oecumenische leefgemeenschap (communiteit) die daar een leven ontwikkelt en voorleeft van verbondenheid met de natuur. Het klooster staat daarom ook wel bekend als het Milieuklooster. De acht vaste bewoners leven in een kloosterlijk ritme, zorgen voor eigen inkomsten en bieden belangstellenden de gelegenheid om deel te nemen aan de leefwijze van de communiteit door middel van werkweken en bezinnende activiteiten. Een deel van het gebouw wordt ook ter beschikking gesteld aan conferentiegroepen.

Klooster en/of bedrijfsruimte

Het Utrechts Landschap is de derde eigenaar van het ‘kasteel’ sinds 1991. Het Franciscaans Milieuproject huurde eerst rechtstreeks van de Orde van de Minderbroeders (Franciscanen). Deze verkochten het huis in 1995 aan de stichting Natuurmonumenten die het op haar beurt weer doorverkocht aan het Utrechts Landschap. In 2005 sloot het Utrechts Landschap een nieuw contract af voor tien jaar met het Franciscaans Milieuproject.  Met het oog op de voorwaarden voor een nieuw contract werd de kwestie urgent of het hier huur van woonruimte betrof of van bedrijfsruimte zoals het Utrechts Landschap betoogde. De rechter heeft nu dus beslist dat het als bedrijfsruimte moet worden aangemerkt. Dat is een ongunstige uitspraak voor het project.

Bewoners en bestuur gaan zich volgende week beraden op de nieuwe situatie.

Voor nadere informatie: Marco Ganzeman of Guy Dilweg 033 4945500.

Voor meer rechtenvrije foto’s: http://www.stoutenburg.nl/Persfotoos.htm.

 

Terug       Top

6 oktober 2016.